Què és el formigó? El formigó és un dels materials més importants en la construcció d'edificis, ponts, preses i altres grans estructures. Es tracta d'una mescla de ciment, sorra, aigua i grava, que mentre es prepara és un material pastós, però quan es deixa reposar i s'adorm, és a dir, s'asseca, s'endureix i es fa molt resistent. Per aquest motiu es fa servir per a construir l'estructura dels edificis. El formigó no és un invent modern: els romans ja feien servir aquest material i, per exemple, van construir la cúpula del Panteó posant formigó sobre un gran motlle de fusta, obtenint així la cúpula d'una sola peça. El formigó armat és el formigó al qual s'han afegit unes vares llargues de ferro abans que s'endureixi. D'aquesta manera es guanya molta més resistència i se sol emprar per a fer pilars.

Què és el formigó?  El formigó és un dels materials més importants en la construcció d’edificis, ponts, preses i altres grans estructures. Es tracta d’una mescla de ciment, sorra, aigua i grava, que mentre es prepara és un material pastós, però quan es deixa reposar i s’adorm, és a dir, s’asseca, s’endureix i es fa molt resistent. Per aquest motiu es fa servir per a construir l’estructura dels edificis.  El formigó no és un invent modern: els romans ja feien servir aquest material i, per exemple, van construir la cúpula del Panteó posant formigó sobre un gran motlle de fusta, obtenint així la cúpula d’una sola peça.  El formigó armat és el formigó al qual s’han afegit unes vares llargues de ferro abans que s’endureixi. D’aquesta manera es guanya molta més resistència i se sol emprar per a fer pilars.

Què és el formigó? El formigó és un dels materials més importants en la construcció d'edificis, ponts, preses i altres grans estructures. Es tracta d'una mescla de ciment, sorra, aigua i grava, que mentre es prepara és un material pastós, però quan es deixa reposar i s'adorm, és a dir, s'asseca, s'endureix i es fa molt resistent. Per aquest motiu es fa servir per a construir l'estructura dels edificis. El formigó no és un invent modern: els romans ja feien servir aquest material i, per exemple, van construir la cúpula del Panteó posant formigó sobre un gran motlle de fusta, obtenint així la cúpula d'una sola peça. El formigó armat és el formigó al qual s'han afegit unes vares llargues de ferro abans que s'endureixi. D'aquesta manera es guanya molta més resistència i se sol emprar per a fer pilars.