QUE FEM

junio 3, 2016

Cliqui a cada frase i podrà accedir a la informació de cada un dels següents Enllaços …

OBRA CIVIL

*

ESTRUCTURES

*

EDIFICIS

*

COL·LOCACIÓ DE BASALT A LA FAÇANA DE L’EDIFICI DIAMANT

*

EL TRILLA L’EDIFICI MÉS LUXÓS D’ANDORRA

*

ESPECIALISTES EN ACABATS DE LUXE

*

TERRA ARMADA

*

ESPECIALISTES EN COL·LOCACIO TERRES DE GRES A LA NOVA BOTIGA FNAC ANDORRA

*

ESPECIALISTES EN FORMIGO ARMAT

*

FAÇANES PEDRA, VENTILADES, PLUVIALS, TÈRMIQUES I APLACADES

*

COL·LOCACIÓ DE PEDRA

*

MIRADOR DEL ROC DEL QUER

*

ENDERROCS ECOLOGICS FETS A MA

*

AILLAMENT FAÇANA VENTILADA TERMICA

*

ESPECIALISTES EN TREBALLS VERTICALS I PROTECCIO DESPRENIMENTS

*

AMPLIACIO DE L’ESCOLA GERMANS RIBA D’ORDINO

*

ESTADI NACIONAL D’ANDORRA

*

RESIDENCIA GERIATRICA