Havent quedat obsolet l’edifici de la duana del Pas de la Casa, és el moment d’obrir les visuals del centre urbà, recuperant l’àmplia perspectiva de la vall. Així des de la plaça de l’església de Sant Pere i els seus entorns es vol gaudir el paisatge, a la vegada que el programa de necessitats fa imprescindible ubicar hi més dependències de la policia i un departament de circulació.

DUANA PAS DE LA CASA

Havent quedat obsolet l’edifici de la duana del Pas de la Casa, és el moment d’obrir les visuals del centre urbà, recuperant l’àmplia perspectiva de la vall. Així des de la plaça de l’església de Sant Pere i els seus entorns es vol gaudir  el paisatge, a la vegada que el programa de necessitats fa imprescindible ubicar hi més dependències de la[…]

NOVA CONSTRUTORA TERRA ARMADA 3

TERRA ARMADA

Es construeix intercalant unes cordes resistents, bé metàl·lics o bé sintètics, separats 75 cm i intercalats entre capes del farciment granular compactat. El fregament és l’encarregat de formar un terraplè de parets verticals, la cara vista són escates de formigó prefabricat que pengen d’aquests fleixos mitjançant elements d’ancoratge. Aquestes escates no tenen cap feina estructural,[…]