TERRA ARMADA

Es construeix intercalant unes cordes resistents, bé metàl·lics o bé sintètics, separats 75 cm i intercalats entre capes del farciment granular compactat. El fregament és l’encarregat de formar un terraplè de parets verticals, la cara vista són escates de formigó prefabricat que pengen d’aquests fleixos mitjançant elements d’ancoratge. Aquestes escates no tenen cap feina estructural, Leer másTERRA ARMADA[…]

FAÇANES PEDRA, VENTILADES, PLUVIALS, TÈRMIQUES I APLACADES

A Nova Constructora Andorra t’oferim tot tipus de solucions per al recobriment i decoració de façanes. Façanes amb pedra natural, façanes amb ceràmica, ventilades o enganxades. A Nova Constructora Andorra estem en constant recerca per trobar els sistemes més innovadors i tècniques de col·locació adequades que garanteixin la durabilitat i resistència de la seva façana. Leer másFAÇANES PEDRA, VENTILADES, PLUVIALS, TÈRMIQUES I APLACADES[…]

Obra civil és una actuació de l’home a la naturalesa i és utilitzada per a dotar de beneficis a la societat. L’obra civil es pot dir també obra pública, no en va en alguns temps el Ministeri encarregat de l’obra civil s’anomena així.Obra civil és una actuació de l’home a la naturalesa i és utilitzada per a dotar de beneficis a la societat. L’obra civil es pot dir també obra pública, no en va en alguns temps el Ministeri encarregat de l’obra civil s’anomena així.

OBRA CIVIL

Obra civil és una actuació de l’home a la naturalesa i és utilitzada per a dotar de beneficis a la societat. L’obra civil es pot dir també obra pública, no en va en alguns temps el Ministeri encarregat de l’obra civil s’anomena així.

Els elements de les estructures ("esquelets") que sostenen els edificis es diuen bigues. Del disseny i càlcul d'estructures de habitatges se n'encarreguen fonamentalment els arquitectes i els enginyers (mecànics, de materials, industrials). Les dades més importants són el pes que s'ha de sostenir, les dimensions de cada element, la seva geometria, les articulacions, la posició relativa entre cada element i el material amb el qual estan fets.

ESTRUCTURES

Els elements de les estructures («esquelets») que sostenen els edificis es diuen bigues. Del disseny i càlcul d’estructures de habitatges se n’encarreguen fonamentalment els arquitectes i els enginyers (mecànics, de materials, industrials). Les dades més importants són el pes que s’ha de sostenir, les dimensions de cada element, la seva geometria, les articulacions, la posició Leer másESTRUCTURES[…]

Obra civil és una actuació de l’home a la naturalesa i és utilitzada per a dotar de beneficis a la societat. L’obra civil es pot dir també obra pública, no en va en alguns temps el Ministeri encarregat de l’obra civil s’anomena així.

EDIFICIS

La paraula edifici vol dir «fer foc» (de l’indoeuropeu æde, foc i del llatí facere, fer), la qual cosa no ha d’estranyar quan se segueix dient llar a l’habitatge. Es tracta d’una obra de fàbrica, dedicat a albergar diferents activitats humanes: habitatge, temple, teatre (edifici), comerç, etc. De l’origen del nom sembla desprendre’s que els Leer másEDIFICIS[…]